POTWÓR POKONANY Nowa Trybuna Opolska (listopad 2005) | Jąkanie - terapia i leczenie | Centrum Terapii Jąkania Nowa Mowa | Mikołów Śląsk