Pokonać... siebie Gazeta Krakowska (październik 2005) | Jąkanie - terapia i leczenie | Centrum Terapii Jąkania Nowa Mowa | Mikołów Śląsk