Artykuł Polskiej Agencji Prasowej na 22-10-2013 | Jąkanie - terapia i leczenie | Centrum Terapii Jąkania Nowa Mowa | Mikołów Śląsk